Södra Skärgårdens Intresseförening - SSIF

Skärgårdstinget

SSIF har under 25 år arrangerat skärgårdstinget tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner.

Syftet är ju att ge oss skärgårdsbor en möjlighet att fördjupa oss i och diskutera för skärgården viktiga frågor. Här träffas politiker, skärgårdsbor och experter.

Tinget lokaliseras vartannat år i Haninge och vartannat år i Nynäshamn.

Tinget har en egen hemsida www.skargardstinget.se där Du kan få alla detaljer om årets ting.