Södra Skärgårdens Intresseförening - SSIF

SSIF har varit mycket aktivt i planeringen och genomförandet av skärgårdstinget som fått en ny skepnad med seminarier och debatter.

Årets Skärgårdsting i Dalarö den 18 augusti var välbesökt. Syftet med tinget är ju att skärgårdsbor, skärgårdsföreningar, olika experter och politiker möts för att samtala om angelägna skärgårdsfrågor. Eftersom det var valår gavs politiken möjlighet att ha ett ”Speakers corner” i Tullhusparken parallellt med Tinget.

12.15 Tinget invigdes med tal av miljö- och skärgårdslandstingsråd
Gustav Hemming. Ett antal välbesökt seminarier hölls i Tullhuset. Programmet var:

Seminarie 1
12.30 – 13.15 Borgholms kommun – Avsaltning, vilka är möjligheterna?
Anders Lindholm, VD för Borgholms Energi,
Speakers corner och separata seminarier
13.30-14.15 Politiska partier presenterar sin skärgårdspolitik
13.30-14.00 Separat seminarier om Skärgårdshallen och Ornö
Seminarie 2
14.30-15.15 Haninge kommun – När brunnen sinar - Bo Jensen
Seminarie 3
14.30-15.15 Världsnaturfonden WWF – Hållbara investeringar för ett rent Östersjön
- Metta Wiese
.