Södra Skärgårdens Intresseförening - SSIF

Södra Skärgårdens Intresseförening bevakar fastboendes intressen i Stockholms södra skärgård – Nynäshamn och Haninge. För fastboende är det av vitalt intresse att brukandet av naturen sker på ett hållbart sätt, att kulturmiljöer hanteras varsamt samt att gemensamhetsanläggningar inte belastas mer än vad de kan bära..

Sedan Gustav Vasas tid har Landsort befolkats av lotsar. Det är en gammal fin miljö. Tanken med den detaljplan som finns är att bevara den kulturmiljö som funnits sedan urminnes tider. När nu fastighetsägaren SFV(Statens Fastighetsverk) vill stycka av tomter för försäljning är vi rädda att det blir som på Smögen att gamla uthus bebyggs och blir ett rent sommarnöje av Landsort där gamla miljön försvinner. Därför är SSIF starkt engagerad i denna fråga.

Vi uppvaktar Nynäshamns kommun, SFV och har även startat en facebook-sida (Rädda ett levande Landsort) för att få politikers, tjänstemän och allmänhetens fokus på det som kan komma att förstöra en av Sveriges älsta kulturmiljöer.

Läs SSIF´s begäran om inventering av Landsorts bebyggelse här.