Södra Skärgårdens Intresseförening - SSIF

I början av året genomförde vi en enkät riktad till skärgårdsbor i södra skärgården. Syftet var att enkätsvaren hjälper oss att koncentrera oss på de frågor som skärgårdsborna tycker är mest väsentliga.

Analysen är nu klar och i den nya verksamhetsplanen, som styrelsen fastställde den 18 mars 2015, redovisas SSIF's prioriterade frågor och vår målsättning.

Läs mer på följande länkar:
Verksamhetsplan
Analys av enkät