Södra Skärgårdens Intresseförening - SSIF

Södra Skärgårdens Intresseförening/SSIF startade  1963

 

 På Lyngsåsa  - Frälsningsarmens folkhögskola under 48 år, nu sålt till ett byggföretag – startade i november 1963 Dalarö Skärgårds Intresseförening. Det var en man vid namn Birger Johansson som samlade ihop en grupp människor från Dalarö. Bl a ingick lotsen Kurt Sjöblom, lotsbiträdet/fiskaren Charles Johnson och kioskägare/fiskarhustru Maj-Lis Jakobsson. De bildade Dalarö skärgårdsförening som senare utvidgades till att omfatta kustområdet med öar ner till Nynäshamn och blev Södra Skärgårdens Intresseförening/SSIF.

 Skärgårdsbefolkningen kände sig styvmoderligt behandlade sedan storkommunen bildades. De kom överens om att gemensamt ta itu med skärgårdens problem genom att engagera sig i kommunens styrelser, delta i debatter, påvisa verkligheten för byråkraterna och för att visa att det finns en levande värld utanför tätorten, en värld med full rätt att få leva på samma villkor som tätortens befolkning vad gäller kommunal service i så skilda ärenden som kommunalt vatten och avlopp, hemtjänst, äldreboende, skolor och kommunikationer till lands och sjöss. Föreningen hjälpte senare andra skärgårdsöar att bilda egna föreningar, ex Blidö-Frötuna och en förening i Gryts skärgård. Det blev till slut så många små skärgårdsföreningar att man startade en Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation – SIKO – som idag om- fattar 14 föreningar.

 Nu tar skärgårdsföreningarna hand om de lokala frågorna och SIKO tar hand om de stora samlande frågorna. När man ser tillbaka på gamla verksamhetsberättelser kan man se att de flesta frågor kommer tillbaka år efter år. Men skam den som ger sig. Det har också hänt mycket under dessa år. 1972 stred man för rätten att behålla vårjakten på sjöfågel. Tyvärr gick det inte så bra. Trafiksituationen på Dalarö med köer till färjan och bristen på parkeringsplatser är fortfarande en stor fråga. Utredningar har gjorts, dock utan synbart resultat. Ny trafikutredning redovisades 2005 där man tyckte att bilar och gående får samsas på bästa sätt ner till färjeläget. ”Skräpkampanjen” med Edvard Sjöblom i spetsen ledde till sopmajor och toaletter på många öar. Sophanteringen är också en fråga som följt med alla åren.2007 är det rätten till behovsfiske av ål en aktuell fråga. SSIF bildade Konst och Hantverk på Dalarö, nu en självständig förening vars uppgift är att som stödja, värna om och hjälpa till att i första hand marknadsföra skärgårdens hantverkare. 

 I alla år har arbetet för att få båtplatser för fastboende och för nyttotrafik, angöringsplatser för öbor som behöver in till tätort och uträtta ärenden av olika slag och sökande efter en plats som kan rymma ett större färjeläge varit högprioriterade frågor. Skärgårdsmuséet i Tullhuset lånar inventarier ur SSIF:s samling till sin utställning.SSIF deltog i invigningen av Dalarö sporthall den 25 augusti 2006. Irritationen var stor då SSIF protesterade mot byggande av gymnastikhall vid torget vilket hade varit ett brott mot den skärgårdsmiljö som vi vill bevara. Idag ligger hallen på en av de platser SSIF föreslog, den är perfekt och väl utnyttjad. Årligen påpekas behovet av cykelvägar mellan Handen och Dalarö samt cykelväg ut på Gålö.Tyvärr har vi inte sett något resultat ännu.SSIF föreslog uppsättning av ett minnesmärke över de estniska krigsflyktingar som kom iland på Dalarö 1944. Tillsammans med Haninge-Haapsalu Vänförening och Skärgårdsbröderna arrangerades minnesdagen i september 2004. Det var en stor dag, ett minnesmärke restes, många som kommit som flyktingar var med, arméns musikkår spelade, folkdanser uppfördes och tal hölls.SSIF har ingått och ingår i olika EU-projekt som SIKO i samarbete med länets skärgårdskommuner, Landstinget och Länsstyrelsen driver. Skärgårdsutvecklarna är en fortsättning av projektet EU-lotsarna. SSIF fick tillsammans med Ornö skärgårdsförening igenom möjlighet till dispans för  färjeläge på Morarna, Gålö den dag frågan blir aktuell. 

SSIF är en av föreningarna i Dalaröforum, där Dalarö alla föreningar ingår.

 

 En arbetsgrupp inom Dalaröforum kallad Dalarövision bildades med mål att för kommunen beskriva Dalaröbornas önskemål och krav av ett väl fungerande samhälle. Genom att tillsammans arbeta för en god arbets/livsmiljö på Dalarö sätter vi mer kraft och massor av kunskap bakom våra krav och önskningar. Nu går kommunen ut från Dalarövisionen och gör en Dalarö ortsanalys tillsammans med dalaröborna. SIF äskade pengar från kommunens Integrationsfond både år 2001 och 2002. Pengar beviljades och SSIF ordnade resor för nya svenskar och visade skärgården. SSIF vill ha ett samhälle som tar hänsyn till människorna som lever här, ett samhälle som är för en hållbar utveckling och som skyddar det som finns kvar av den genuina skärgårdsmiljön. SSIF har i år – 2007 – gjort en medlemsresa till Landsort där vi guidades av medlemmen Björn Öberg. En mycket lärorik och uppskattad utflykt. 

För SSIF/Berit Karlsson, sekreterare