Södra Skärgårdens Intresseförening - SSIF

Jag vill bli medlem i SSIF

Medlemsavgifter 2017
Medlem – icke pensionär 200 kronor/år
Pensionär 150 kronor/år
Studerande 150 kronor/år
Företag/föreningar 500 kronor/år
Bankgiro: 698-4454

Ditt namn

Din e-post

Är Du pensionär eller studerande?

Telefon

Mobilnr

Din adress